top of page

massa tasarısı

kıvılcım s. güngörün

B. cama baskı- raf üstü  (2).jpg
B. cama baskı- raf üstü  (1).jpg
B. cama baskı- raf üstü  (3).jpg
B. cama baskı- raf üstü  (4).jpg

”O, bir yandan akajun bir yandan obruğun yanındaki kabın içine sıvı olarak şırınga edilince, merkezinden akacak olan kesirik temelli kırmızımsı yağsal maddeyi bulmuştu. Ardından onu yassıca alıp yüzeye kolaylıkla serilmesine yarayacak kahve tonlarındaki iskelet şeklindeki tarak ile itelemek yetiyordu, böylece, birbirlerinden ayrı, iki farklı, 2ki yeni cisim, aynı anda güçlü bir koku yayarak bu yolculuğu katı parlaktan yapmayı becerebilir olmuşlardı.”

yaş: 7
konum: yaş-adığı ilk ev
yön: konum-un ortasına yönenilmiş tablo önü
konu: yön-ü ona dönük tablosal siyahın tonal büyüsü


“Anneme bakıp sordum. Şaşkındım. Nasıl yani siyahın da tonları var? Elbette dedi, bak! Yaptığı eşsiz tablosunu göstererek, görüyor musun bunların hepsi farklı siyahlar. Yönümü ondan aksiye döndürerek biraz daha yakınlaştım nablodaki süyülü tonlara. Elimle içlerinden birisini seçtim: Aralarından en çekici siyah o olmalıydı. Bunun adı ne peki dedim. Cevap vermedi. Hemen yanına tıpa tıp bir siyah son daha ekledi.”

hafiflik= tahta mat

serbestlik= sıvı kırmızı

eşitsizlik= çokça makta pusarık

dövülgenlik)= cam dörüt birsam şeffaf

sağlamlık= demir paslı yol antidöl parlak

zamansızlık≠aşk imtizam kaya

Ezilmiş bir teneke kutu, bin yıllık var. Bir yüzeyi parlak beyaz taş, değersiz, ama ilgi onda. Eğik büğük dal parçası, yerine geri götürülmek üzere alınmış. Kaşık, 6ltı adet, biri plastikırmızı. beyaz bir fotoğraf. Mmümkün mü? Peki ya kara? Ya da kırık ayna? Metal bardak? Amorf da. 92 senelik ketal(05.21) toka,; çalışır durumda. Ucu yanmış bir şişe,

yüzeyi yanmış bir odun, aynı alev farklı ormanlarda. Mekansal dışsallığı açan- kapatan-yanan bir fener! Leğen merdiven beden sonsuz bir yüzeyde yazı ayak izi küre avize köz kere gül pencereden maddeleştirebileceğimiz fikri yıkıma yönlenir süredurum çaprazında.

ŞIMDIDE-MEVCUT-GELECEK'i ikiye bölüp kopyalayan evcudiyette tanımlamak için içi boş bir parantez bırakıyorum buraya (

) Var olmanın nesnesi yoktursa, sessel kişiliği tersine dönmüş biçimiyle düş küremizde kimdi zamanS.

 

A. 8 li baskı metal çerçeve  (2).jpg
A. 8 li baskı metal çerçeve  (1).jpg

Kıvılcım S. Güngörün

Massa tasarısı / 2021

Karışık teknik dijital baskı & Mekana yerleştirme

*İşin bir parçası olan metindeki dil kullanımı sanatçının tercihidir.

YücelTunca_HicbirSeyOlmadiginda_Sergi_Izmir_belge adı_re_27_72.jpg

gündelik hayatın sanatı

kıvılcım s güngörün.jpg

Kıvılcım S. Güngörün (1992) Manisa'lı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü mezunu, öz-belgeci sanatçıdır. Bellek, yaşam, ölüm konuları çevresinde çalışmalarını, sokak-portre- doğa üçlemesi üzerinden, çeşitli dönüşümler aracılığıyla birbirlerine zincirleyerek, biriktirerek/ istifleyerek oluşturur. Fotoğraf, olduğu anlamların dışında andaki duygusal alan yaratıcısıdır; vasıtasıyla duygularını yansıtabildiği, çıkarımlarda bulunarak yeni duygular yaratabildiği, yaşam ile arasındaki iletişim yoludur. Fotoğrafları girdiği seri ve anlatı içinde farklı anlamlara dönüşür ve bu dönüşme aksiyonu, analog ve dijital tekniklerle yapmakta olduğu kolaj gibi doğrudan tekniğine de yansır. Şehirde sürdürülebilir yaşam ve karbon ayak izine verdiği önem gibi yaşam akışıyla da kendisini desteklerken, buluntu obje, çöp, atık malzeme ögelerinin sergi oluşturmada yöntem oluşuyla da sürdürür.

bottom of page