top of page

bilinen gündelik hayatın iptali ve başka gündelik hayat haritaları

rafet arslan

Gündelik Hayatın Sanatı Konuşmaları, Haziran 2021

rafet_arslan.jpg

Rafet Arslan (1972) Farklı zamanları, onların tağıdığı ruh ve malzeme birlikteliği içinde yan yana getiren sanatçı Rafet Arslan, zamansız bir şiirsel imge yaratma arzusundadır. Aynı zamanda yazar, müzisyen, küratör ve performans sanatçısı olan Arslan, disiplinler arasında ilişki kuran bir estetiğin izini sürer. Arslan kullandıgğı montaj tekniğiyle ütopya ve distopya arasındaki geçişleri görünür kılan, çok katmanlı imge yapıları kurar. Farklı kaynaklardan topladıgğı obje ve imajları arşivleyen sanatçı malzemeyi resmin plastik degğerleri içinde birleştirme kaygısı güderek hikayeler oluşturmaya başlar. Bu amaçla sanatçı kağıt kolaj ile dijital imajı resimler ile enstalasyonları yan yana kullanmaktan çekinmez. Arslan, resimsel pratiğini ise soyut görsel bir evren yaratmak ve hayranı olduğu Cobra Hareketi resmine güncel yeni imgeler, hikayeler eklemek üzerine kurar. Kurucusu oldugğu; Sürrealist Eylem Grubu ve Periferi Kolektif ile birlikte Yıkım 2011, Ubik Project, Gerçeklik Terörü, Howl gibi birçok sergi, performans ve kolektif etkinliğin yönetiminde yer almıştır. Arslan, halen çeşitli yayınlarda şiir, deneme, makaleler yayınlamakta ve yeni kitap dosyaları üzerine çalışmaya devam etmektedir. Sanatçı aynı zaman da Robotik Hayaller adlı performans ve müzik projesi içinde hikaye anlatıcı bir rol ile ses evrenine katkıda bulunmaktadır.

gündelik hayatın sanatı

bottom of page