top of page

olayların yokluğunda: gündelik hayatın sanatı

seher uysal

Gündelik Hayatın Sanatı Konuşmaları , Mayıs 2021

seher_uysal.jpg

Seher Uysal (d.1983), İstanbul’da yaşayan görsel sanatçı ve araştırmacıdır. Sanatsal pratiğini gündelik hayata ilişkin sıradan olaylar şekillendirir ve çalışmaları esas olarak mekansal, tarihsel veya kültürel koşullar üzerine sanatsal araştırmaya dayalı düşüncelerden oluşur. Genellikle farklı bakış açılarının keşfedilmesi ve olgu olayların sorgulanması, toplumsal bellek ile gerçek ve kurmaca arasındaki eşikte konumlanan konular, kültürel miras meselesinin getirdiği yüke ilişkin insanların beklentileri ve bu mirasla başa çıkma yöntemleri ile ilgilenir. Uysal’ın pratiği sanatsal üretim ve akademik metinlerin yanı sıra mekana özgü sergi projelerinin geliştirilmesi ve düzenlenmesini de içerir ve ayrıca Türkiye’de sanat eğitimi tartışmalarından da beslenir. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi’nden Sanatta Yeterlik derecesiyle mezun olmuş, 2012 ve 2013 yılında aynı üniversitede sözleşmeli olarak çalışmıştır. Nesin Sanat Köyü yaz okullarında multidisipliner bir yaklaşıma sahip Görsel Kültür ve Anlatı Biçimleri atölyelerini yürütmüştür. Exchanges in Art Education projesinin organizatörlerinden biri olarak sanat eğitiminde Türkiye ve uluslararası perspektifler ve görüşler sunan etkinlikler düzenlemektedir.

gündelik hayatın sanatı

bottom of page